Regulamin

EsteeDeri Kosmetologia Estetyczna

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Wasze i naszych pracowników, a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług prosimy o zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług w naszym gabinecie przed przystąpieniem do korzystania z nich.

Klienci Gabinetu EsteeDeri Kosmetologia Estetyczna są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień.

Skorzystanie z oferty Gabinetu EsteeDeri Kosmetologia Estetyczna oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.

Postanowienia ogólne

 • Niniejszy regulamin dotyczy gabinetu EsteeDeri Kosmetologia Estetyczna z siedzibą w Nowym Sączu przy ulicy Sienkiewicza 6, lok.2,
 • Godziny otwarcia Gabinetu : poniedziałek 10:00-18:00, wtorek 10:00-18:00, środa 10:00- 18:00, czwartek 10:00-18:00, piątek 10:00-18:00, sobota – 8:00-16:00 (wizyty ustalane indywidualnie), niedziela – nieczynne.
 • Gabinet EsteeDeri jest zamknięty w dni świąteczne oraz ustawowo wolne od pracy. Gabinet EsteeDeri zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia godzin pracy. Istnieje możliwość dopasowania godziny wizyty na życzenie Klienta.
 • Gabinet EsteeDeri oferuje kompleksowe usługi z zakresu :medycyny estetycznej, kosmetologii estetycznej, kosmetologii pieleęgnacyjnej, kosmetologii leczniczej.
 • Ponadto w Gabinecie Klienci mają możliwość zakupu kosmetyków, voucherów podarunkowych, pakietów zabiegowych.
 • Realizacja usługi w Gabinecie EsteeDeri poprzedzona musi być wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji usługi oraz złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Gabinet oraz, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki.

Klienci

 1. Klientem Gabinetu jest osoba pełnoletnia.
 2. Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, za wyraźną zgodą ich opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Gabientu jest uprawniony do żądania w każdym czasie, przedłożenia stosownej zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w przypadku braku takiej zgody.
 3. Klient jest zobowiązany do podania informacji na temat swojego stanu zdrowia, jeśli jest to konieczne do podjęcia decyzji o wykonaniu określonego zabiegu oraz podpisania oświadczenia o prawdziwości podanych informacji.
 4. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Usługodawcy o pogorszeniu swojego stanu zdrowia podczas wykonywanego Zabiegu.

Obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca przed wykonaniem Zabiegu jest obowiązany:
  • przeprowadzić z Klientem wywiad dotyczący jego stanu zdrowia,
  • odebrać od Klienta pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,
  • do przedstawienia Klientowi ewentualnych skutków ubocznych, przeciwwskazań do wykonania Zabiegu oraz zaleceń pozabiegowych,
  • do przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa podczas wykonywania Usług,
  • do dezynfekowania lub sterylizowania wykorzystywanych narzędzi.

Standardy pracy Gabinetu

 1. Usługodawca oświadcza, że pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.
 2. Pracownik przed przystąpieniem do Zabiegu, obowiązany jest sprawdzić stan swojego stanowiska pracy i zadbania o posiadanie zapasu materiałów jednorazowych i ochronnych oraz wysterylizowanych narzędzi.
 3. Pracownik, przed przystąpieniem do Zabiegu, jest obowiązany do dokonania dezynfekcji stanowiska, rąk i przedramion do wysokości łokci oraz narzędzi wielokrotnego użytku. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość oraz po zakończeniu Zabiegu.
 4. Pracownicy Gabinetu są zobowiązani do wykonywania zalecanych badań zdrowotnych w celu wyeliminowania wszelkich chorób, infekcji, schorzeń i dolegliwości, które mogłyby narazić Klientów na uszczerbek na zdrowiu lub przenieść się na Klientów.
 5. Pracownicy Gabinetu z otwartymi ranami i skaleczeniami lub sączącymi się zmianami skórnymi, niedającymi się właściwie zabezpieczyć przed kontaktem z ciałem Klienta, są wyłączani od świadczenia usług do czasu całkowitego usunięcia powyższych odstępstw.
 6. W przypadku niekontrolowanego zranienia Klienta podczas Zabiegu, Zabieg jest natychmiastowo przerywany, a miejsce zranienia jest niezwłocznie myte, dezynfekowane i zabezpieczane sterylnym opatrunkiem stosownym do skali zranienia. Przerwany zabieg jest dokańczany w dogodnym dla Klienta terminie, bez dodatkowej opłaty, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i wyłącznie po całkowitym wyleczeniu.

Rezerwacje

Rezerwacja na wizyty może być dokonana mailowo, online lub telefonicznie pod numerem podanym w zakładce Kontakt na stronie https://esteederi.pl/.

 • Dzień przed umówionym terminem Klient/ka otrzyma drogą smsową przypomnienie o wizycie.
 • Klienci zobowiązani są do przybycia minimum 5 minut przed planowanym zabiegiem.
 • W przypadku spóźnienia z winy Klienta Gabinet EsteeDeri zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu świadczenia usługi, a w przypadku spóźnienia powyżej 15 minut do anulowania rezerwacji.
 • W przypadku opóźnienia zabiegu wynikającego z winy pracownika Gabinetu, zabieg będzie wykonany bez skracania etapów zabiegowych.
 • Gabinet zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji w późniejszym okresie, o czym Klienci zostaną wcześniej poinformowani. W przypadku nagłych i niezależnych od pracownika Gabinetu wydarzeń, istnieje możliwość odwołania lub zmiany terminu w możliwie najkrótszym czasie od zaistniałej sytuacji. W pozostałych przypadkach Klienci będą informowani o zmianie terminu zabiegu co najmniej 24 godziny przed wyznaczonym terminem. W związku ze zmianą terminu zabiegu przez Gabinet, Klient może wybrać najdogodniejszy dla siebie, wolny termin na zabieg.

Cennik, płatności

Ceny usług w Gabinecie EsteeDeri podane są w cenniku dostępnym na stronie https://esteederi.pl/.

 • Ceny zawarte w cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego i Gabinet EsteeDeri zastrzega sobie prawo do ich zmiany.
 • Za usługi świadczone w gabinecie EsteeDeri , Klienci mogą dokonywać płatności gotówką, kartą lub voucherem podarunkowym.
 • Za wykonaną usługę klient otrzyma potwierdzenie zapłaty w postaci: paragonu fiskalnego bądź faktury.
 • Płatność za każdą z usług musi być dokonana bezpośrednio w recepcji gabinetu po wykonanym zabiegu. W przypadku płatności za vouchery podarunkowe honorowana jest także płatność w postaci przelewu wykonanego przed odbiorem vouchera.

Promocje, rabaty oraz vouchery

 • Promocje, rabaty, vouchery podarunkowe oferowane Klientom Gabinetu EsteeDeri nie łączą się ze sobą wzajemnie. W trakcie jednego zabiegu można skorzystać tylko z jednej promocji.
 • Aktualne promocje i rabaty umieszczane sケ na stronie internetowej https://esteederi.pl/ oraz na profilu facebook i instagram.

Vouchery podarunkowe

 • W Gabinecie Klienci mają możliwość zakupu Voucherów Podarunkowych.
 • Vouchery podarunkowe upoważniają do skorzystania z usług w Gabinecie EsteeDeri zgodnie z obowiązującym cennikiem i wartością posiadanego Vouchera. Można nimi płacić za wszystkie usługi wg oferty dostępnej na stronie internetowej.
 • Vouchery są ważne przez okres 6 miesięcy od daty ich zakupu – w tym okresie należy wykorzystać zakupiony voucher. Po upływie 6 miesięcy od daty zakupu Voucher traci ważność, a zawarta na nim wartość zostaje utracona.
 • Voucher można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od wykupionych usług.
 • Przy dokonywaniu rezerwacji prosimy o poinformowanie, że formą płatności za umawiany zabieg będzie Voucher Podarunkowy.
 • W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną lub osobiście, na 24h przed umówioną wizytą, Voucher Podarunkowy uznany zostaje za zrealizowany.
 • Voucher należy okazać w recepcji przed skorzystaniem z zabiegu.
 • Vouchery nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Nie ma również możliwości wydawania niewykorzystanej reszty w gotówce z Voucherów.
 • Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana może dopłacić do Voucheru jeżeli wartość usług z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość Voucheru.
 • Płatności Voucherem nie można łączyć z promocjami i rabatami. Vouchery imienne mogą być przeniesione na inną osobę z uprzednim dokonaniem tych zmian.
 • W przypadku utraty lub zniszczenia Voucheru Podarunkowego, Gabinet EsteeDeri nie ponosi odpowiedzialności ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją.
 • Integralną częścią Voucherów Podarunkowych jest niniejszy Regulamin, który na życzenie jest udostępniany w recepcji Gabinetu EsteeDeri. Podczas składania zamówienia Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią i akceptuje jego warunki w całości.
 • Vouchery Podarunkowe są wydawane w formie eleganckiego zaproszenia zapakowanego w kopertę.
 • Vouchery Podarunkowe dostępne są w ciągłej sprzedaży i mogą opiewać na dowolną kwotę.
 • Vouchery opiewające na daną kwotę mają formę zaproszenia imiennego. Można nabyć również zaproszenia bezimienne na wybrane usługi lub pakiety usług.
 • Vouchery można nabyć osobiście w recepcji Gabinetu EsteeDeri. Nabycie Voucherów w gabinecie nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami.
 • Vouchery Podarunkowe można również zakupić składając zamówienie drogą mailową.
 • Za Vouchery zamówione przez internet lub telefonicznie konieczne jest uiszczenie opłaty w postaci przelewu. Przyjęcie zamówienia oraz dane do przelewu Sprzedający potwierdza mailowo, na adres podany przez Kupującego w zamówieniu.
 • Przy płatności przelewem rezerwacji na zabieg w ramach Voucheru Podarunkowego można dokonać dopiero po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie.
 • Zakupiony Voucher podarunkowy zostanie wysłany Klientowi drogą mailową, lub może być odebrany osobiście w recepcji Gabinetu EsteeDeri.
 • Na życzenie Kupującego Voucher Podarunkowy może zostać wysłany pod wskazany adres. Opłata za przesłanie Voucheru kurierem wynosi 20 zł.

Świadczone usługi

 1. Usługodawca świadczy usługi znajdujące się w aktualnej ofercie usług.
 2. Klient przed wyborem Usługi może zapoznać się z jej opisem, czasem trwania oraz ceną.
 3. Przed rezerwacją wizyty Klient jest również informowany o najbliższym możliwym terminie Usługi oraz o wyprzedzeniu, z jakim należy dokonywać rezerwacji wizyty.
 4. W przypadku uporczywego odwoływania wizyt przez Klienta w terminie późniejszym niż dozwolony niniejszym regulaminem albo niestawiania się na umówioną wizytę bez odwołania wizyty we wskazanym terminie więcej niż 3 razy, Usługodawca jest uprawniony do odmowy świadczenia lub rezerwacji kolejnej wizyty danemu Klientowi.

Odmowa wykonania zabiegu

Pracownik ma prawo odmówić wykonania zabiegu w czterech sytuacjach:

 • gdy występują przeciwwskazania do wykonania zabiegu,
 • gdy przewidywany czas zakończenia zabiegu wykracza poza wskazane terminy otwarcia salonu,
 • gdy Klient zachowuje się w sposób uznawany powszechnie za nieodpowiedni lub wulgarny zarówno w stosunku do pracowników, jak i obecnych w Gabinecie innych Klientów.
 • gdy Klient spóźni się na planowany zabieg powyżej 15 minut od czasu jego planowanego rozpoczęcia.

Reklamacje

 • Klient ma prawo do złożenia reklamacji odnośnie sposobu wykonania Zabiegu lub jego efektów, w terminie do 7 dni roboczych od jego wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów zabiegu. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodni enie wykonania Zabiegu w Gabinecie w dowolnej formie np. w postaci paragonu, potwierdzenia płatnością kartą.
 • Reklamacje składa się w formie pisemnej osobiście w Gabinecie lub za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres Gabinetu. Wskazane jest dołączenie do zgłoszenia dokumentacji zdjęciowej.
 • Wszystkie reklamacje są rozpatrywane na bieżąco. Maksymalny termin na rozpatrzenie reklamacji to 7 dni roboczych od otrzymania przez Gabinet zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.
 • W przypadku uznania reklamacji Gabinet dokona zwrotu ceny Zabiegu Klientowi i umożliwi mu skorzystanie z nieodpłatnego zabiegu korygującego. Gabinet może zaproponować dodatkowe korzyści w ramach zadośćuczynienia.
 • W przypadku odmowy uznania reklamacji Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji w terminie do 14 dni roboczych.
 • W przypadku kwestionowania zabiegu zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną usługę. W przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. Salon zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Klienta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.

Odpowiedzialność za rzeczy klienta

 • Klient odpowiada za rzeczy i przedmioty wartościowe pozostawione w Gabinecie SHA. Pracownicy salonu nie odpowiadają za rzeczy i przedmioty wartościowe pozostawione przez Klienta.

Dane osobowe

Dane osobowe Klienta przetwarzane są zgodnie z treścią i w celach wskazanych w klauzuli informacyjnej, z którą Klient zapoznaje się podczas pierwszej wizyty w Klinice.

Postanowienia końcowe

 • Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Gabinetu są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii personelu. Klient korzystając z usług Gabinetu jednocześnie potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.
 • Klienci Gabinetu proszeni są o wyciszenie telefonów komórkowych oraz nieprowadzenie rozmów telefonicznych w trakcie wykonywanego zabiegu.
 • Zakazane jest palenie wyrobów tytoniowych oraz spożywanie alkoholu na terenie Gabinetu .
 • Każdy Klient ma prawo do wglądu do regulaminu i do cennika usług.
 • Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie Gabinetu będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony, tj. Gabinetu EsteeDeri I klienta.
 • Gabinet EsteeDeri zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 • W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają ogólne przepisy Kodeksu Cywilnego.